Տուրեր Վրաստանում

Տուրի կոդը Տուրերի անցկացման վայրերը Սեդան Վիանո (4-7 անձ) Սպրինտեր (13-15 անձ)
201 Կախետի տուր՝
1.Սիգնախի
2.Գինու գործարան
50,000 դրամ 65,000 դրամ 90,000 դրամ
202 Գորի տուր՝
1.Գորի Ուպլիսթիխե
2.Մցխեթա
3.Ջվարի
50,000 դրամ 65,000 դրամ 90,000 դրամ
203 Թբիլիսի տուր՝
1.Թբիլիսի
25,000 դրամ 40,000 դրամ 60,000 դրամ